Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou novou koncepcí přijímací zkoušky na střední školy, kdy tuto formu přijímací zkoušky na SŠ budou absolvovat všichni žáci základních škol, kteří se hlásí na střední školy (čtyřleté obory) a čtyřletá gymnázia. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy mají písemnou podobu. V rámci přijímací zkoušky na SŠ budou žáci psát písemný test ze dvou předmětů. Prvním z těchto předmětů je český jazyk a literatura, který ověřuje základní znalosti z národního jazyka nezbytné pro studium na střední škole. Druhým předmětem je následně matematika, která též tvoří součást přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia.


Doporučená forma přípravy: Kompletní přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy
Upozorňujeme, že kompletní přípravný kurz má v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu a přednost mají dříve přihlášení zájemci. Přípravný kurz plně odpovídá aktuální požadavkům na státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia.

Dále doporučujeme: Přijímací zkoušky na střední školy k vyzkoušení – na nečisto

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia přináší nastavení jednotné, stejné laťky pro všechny žáky základních škol, kteří by rádi studovali na střední škole ukončené maturitou či gymnáziu. Ověřují jejich znalosti z českého jazyk a matematiky, které by měli mít ze svého studia na základní škole.


Jednotné státní přijímací zkoušky na střední školy představují  vstupní bránu na žádanou střední školu s maturitou či gymnázium. Je proto velmi důležité, aby se zájemce o studium na střední škole dostatečně na jednotné přijímací zkoušky připravil. Vedle řádného učení se na základní škole a samostudia může být obecně velmi vhodnou a doporučovanou formou přípravy například účast na přípravném kurzu na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. Prioritou však je si vybrat kvalitní přípravný kurz na přijímací zkoušky. Kvalitní přípravný kurz na jednotné příjímací zkoušky na střední školy a gymnázia naleznete například zde: Kompletní přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy. Přípravný kurz má však v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu, kdy přednost mají dříve přihlášení zájemci, proto je vhodné řešit přihlášení včas, aby byla volná místa.Přijímací zkoušky na střední školy


Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia - český jazyk a literatura


Prvním z předmětů, který tvoří část jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia, je český jazyk a literatura. Hlavní zaměření testu z českého jazyka a literatury je ověřit znalosti uchazeče o studium na střední škole z národního jazyka. Písemný test je tvořen jak úlohami otevřenými, tak i uzavřenými. Často jsou úlohy ve struktuře zadání úlohy a čtyři možnosti, určení ano-ne, nebo přiřazování. Vedle těchto typů úloh jsou součástí i úlohy, jejichž úkolem je vypsat něco, zpravidla z textu. Zaměření úloh z českého jazyka a literatury je v rámci přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia zejména na znalosti pravidel českého pravopisu, slovotvorby, jazykovědy, stylistiky, slohu, porozumění textu či literatury, aj. Jako vhodnou formu přípravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia můžeme doporučit například přípravný kurz: Kompletní přípravný kurz na přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk a literatura. Uvedený kurz má v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu a přednost mají dříve přihlášení zájemci.

Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia - matematika

 


V rámci státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy čeká zájemce o studium na střední škole rovněž písemný test z matematiky. Jeho zaměření je na ověření matematických znalostí, které by měl zájemce o studium na střední škole či gymnáziu ovládat. V testu z matematiky jsou otevřené i uzavřené otázky. Testují se zejména znalosti z porozumění a ovládání základní matematických operací, slovní úlohy, funkce, oblasti z geometrie, aj. Velmi efektivní formou přípravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia lze doporučit účast na přípravném kurzu na přijímací zkoušky. Ověřený a kvalitní přípravný kurz naleznete například zde: Kompletní přípravný kurz – přijímací zkoušky na střední školy – matematika. Kurz plně odpovídá aktuální požadavkům na jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. V zájmu zachování vysoké kvality je kapacita kurzu omezená a bývá brzy zaplněná. Je proto vhodné řešit přihlášení na přípravný kurz včas.

Přijímací zkoušky na střední školy představují  vstupní bránu na žádanou střední školu. Je proto velmi důležité, aby se zájemce o studium na střední škole dostatečně na jednotné přijímací zkoušky na střední školy připravit. Obecně vhodnou a doporučovanou formou přípravy může být například účast na přípravném kurzu na přijímací zkoušky na střední školy. Nicméně je potřeba si vybrat kvalitní přípravný kurz na přijímací zkoušky.