Cvičné přijímací zkoušky na střední školy
a čtyřletá gymnázia

Jedinečná možnost vyzkoušet si cvičené přijímací zkoušky
na střední školy
a čtyřletá gymnázia nanečisto

Praktická příprava na ostré jednotné přijímací zkoušky na
střední školy a čtyřletá gymnázia platné od roku 2016/2017

V zájmu zachování kvality cvičných přijímacích zkoušek je kapacita jednotlivých termínů omezená, doporučujeme včasné přihlášení

Místa konání cvičných přijímacích zkoušek
Praha - Brno - Ostrava

Pro žáky 9. tříd

Cvičné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia nanečisto - Jaknaprijimacky.cz

Kvalitní příprava na ostré jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia, které se budou konat ve školním roce 2016/2017, formou cvičných přijímacích zkoušek nanečisto.

Jedná se o vysoce efektivní způsob přípravy spočívající v praktickém nácviku, osvojení si postupů řešení včetně jejich praktické aplikace, prohloubení a ověření si znalostí z předmětů český jazyk a matematika, zejména pro úspěšné zvládnutí následných ostrých státních jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a čtyřletá gymnázia.

Cvičné přijímací zkoušky plně odpovídají aktuální požadavkům na státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia pro školní rok 2016/2017.

V rámci cvičných přijímacích zkoušek je zejména kladen důraz na praktickou přípravu formou vyzkoušení si připravených cvičných přijímacích testů. Součástí cvičných přijímacích zkoušek je i odborný rozbor postupů řešení prostřednictvím profesionálních a vyškolených lektorů.

Hlavním cílem cvičných přijímacích zkoušek je zejména formou praktického nácviku žáky připravit na ostré jednotné přijímací zkoušky na stření školy a čtyřletá gymnázia tak, aby u nich byli úspěšní.

Klademe velký důraz na osobní a profesionální přístup k účastníkům cvičných přijímacích zkoušek. V zájmu zachování vysoké kvality cvičných přijímacích zkoušek, kvalitních vyškolených lektorů a osobního přístupu je kapacita cvičných přijímacích zkoušek omezená. Proto je potřeba se předem přihlásil na konkrétní termín vyplněním elektronického formuláře. Díky tomu s Vámi budeme vždy počítat, budete mít rezervované místo v učebně.

Na každém termínu konání cvičných přijímacích zkoušek bude vždy odlišný nácvikový test dle aktuálních požadavků na jednotné přijímací zkoušky. Lze proto doporučit k prohloubení svých znalostí, praktickému osvojení postupů řešení, a tak i ke zvýšení své šance na úspěch u ostrých přijímacích zkoušek účastnit se více termínů cvičných přijímacích zkoušek.

Přidanou hodnotou účasti na cvičných přijímacích zkouškách je i pozitivní vliv na přípravu do školy, kdy si prohloubíte znalosti z předmětů český jazyk a matematika, a tím si i můžete zlepšit své studijní výsledky na základní škole, což může být v 9. třídě při přihlašování se ke studiu na střední škole či gymnáziu důležité.

Cvičné přijímací zkoušky se konají z předmětů:

  • Český jazyk a literatura

  • Matematika

Cvičné přijímací zkoušky odpovídají aktuálním požadavkům na státní jednotné přijímací zkoušky.
Je možné se i přihlásit pouze na jeden z uvedených předmětů samostatně. Je možné se přihlásit i na více termínů.
Cena za účast na jednom termínu cvičných přijímacích zkoušek z jednoho předmětu je jen 200 Kč (90 min)

Pro koho je přípravný kurz určen:

  • zejména pro žáky 9. tříd, kteří budou ve školním roce 2016/2017 skládat státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia a chtějí si nacvičit přijímací zkoušky nanečisto
  • zároveň pro žáky 8. tříd, kteří se v předstihu chtějí připravit na státní jednotné přijímací zkoušky, ověřit si své znalosti a zároveň i prohloubit své vědomosti pro lepší známky ve škole.
  • pro všechny, co si chtějí zlepšit své znalosti z českého jazyka a matematiky a mít tak i lepší známky na základní škole.
 

Termíny a místa konání cvičných přijímacích zkoušek:

Praha

Nejbližší termíny konání:

Cvičné přijímací zkoušky se z technických důvodů nebudou konat.

Děkujeme za pochopení!

Místo konání - Praha

Brno

Nejbližší termíny konání:

Cvičné přijímací zkoušky se z technických důvodů nebudou konat.

Děkujeme za pochopení!

Místo konání - Brno

Ostrava

Nejbližší termíny konání:

Cvičné přijímací zkoušky se z technických důvodů nebudou konat.

Děkujeme za pochopení!

Místo konání - Ostrava: